Despre dragoste...


Tot trecînd prin materialele mele din psihologie, am dat de o informație tare interesantă.(Alin Gavreliuc. ”De la relațiile interpersonale la comunicarea socială. Psihologia socială și stadiile progresive ale articulării sinelui”, Polirom 2007)
Iaca aici sunt prezentate cîteva tipuri de dragoste:

  1. EROS. Dragostea pasională (passionate love)- se manifestă prin atracție fizică intensă față de partener, un fel de dragoste la prima vedere.
  2. STORGE. Dragoste prietenească (friendship love)- este întemeiată pe afecțiune, emoțiile copleșitoare lipsesc și conduce la dezvoltarea progresivă a relației.
  3. LUDUS. Dragostea ca joaca (gameplaying love)- aici lipsește angajamentul emoțional, subiectul este predispus să întrețină simultan relații cu mai mulți parteneri (simțindu-se doar atunci împlinit și încîntat).
  4. MANIA. Dragostea posesivă (possesive love)- se întemeiază pe teama continuă obsesivă de a-l pierde pe partener. Se manifestă gelozie excesivă. Aceast tip de dragoste, de obicei sufocă partenerul.
  5. PRAGMA. Dragostea practică (practical love)- este dragostea logică, în care subiectul îl caută pe acel partener ce reunește criteriile pragmatice de dezirabilitate socială. Subiectul are cerințe obligatorii care caută să le satisfacă partenerul.
  6. AGAPE. Dragoste altruistă (selfless love)- subiectul este generos, dorește să ofere mai mult decît primește. Aici se suferă.


De asemenea, pe baza acestor tipologii, cercetătorii au identificat următoarele particularități:

  • bărbații sînt într-o măsură mult mai mare decît femeile implicați în dragostea pasională și în dragostea ca joacă;
  • • femeile, mult mai frecvent decît bărbații, se identifică cu dragostea prietenească, cea rațională și cea posesivă; mai mult, femeile manifestă o agresivitate verbală și chiar fizică mai mare decît bărbații în cadrul cuplurilor articulate pe baza dragostei posesive;
  • • dragostea ca joacă este caracteristică pentru subiecții care se concentreazã în primul rînd asupra propriei personalități și a independenței lor, indicatorul ce coreleazã puternic cu acest tip de dragoste fiind un grad ridicat de self-monitoring;
  • • dragostea ca joacă se regăsește mai rar printre persoanele căsătorite decît printre persoanele singure, nefiind atît de stabilă ca și celelalte stiluri.

Cu excepția stilului dragostei ca joacă, toate celelalte categorii se dovedesc durabile și pot fi echivalate cu adevărate tipare relaționale care combină în doze diferite gradul interacțiunii și intensitatea emoțională. Autorii afirmă că aceste tipologii se atribuie conform personalității subiectului (aici eu m-am îngrozit). De asemenea, subiecții s-ar putea regăsi, simultan, în mai multe stiluri de dragoste.

Dragostea posesivă corelează cu nevrotismul, nevoia de agresiune și nevoia de recunoaștere socială, iar dragostea ca joacă corelează, de asemenea, cu tendințele agresive, dar și cu dezinhibarea, nevoia de joc
și extraversia.

Și aici eu am înțeles că dragostea mea este bolnavă, anormală și care nu duce la nimic bun.
Ție care stil îți este specific?


0 comments:

Post a Comment