Restricționăm sau permitem accesul la rețelele sociale?

Mulți antreprenori, managerii își pun întrebarea, la un moment dat, dacă să restricționeze sau nu accesul la rețelele sociale.


În prezent, aspectul de petrecere a timpului socializând online, reprezintă o particularitate indispensabilă în viața oricărui: de acolo venind informarea, comunicarea și împărtășirea stărilor, noutăților și altor lucruri care par interesante pentru noi.
Acum, anagajatorii consideră că personalul petrece prea mult timp pe acestea, dăunând astfel productivității.

Decizia de a interzice rețelele de socializare trebuie să fie una bine chibzuită, întrucât să nu obținem un efect advers, și anume absenteismul, frustrarea, demotivarea și investirea timpului angajatului în alte activități care pot dăuna procesului lucrativ.

Deseori se întîmplă ca angajatul nici să nu petreacă timp pe facebook, twitter etc, ci doar să le aibă deschise. Asta se întîmplă din obișnuință și confort psihologic (individul se simte conectat la lumea virtuală cu care obișnuiește să comunice).

Restricționarea accesului la rețele trebuie să țină cont de careva aspecte:
- factorii motivaționali ai angajatului (în cazul în care, angajatul este motivat de socializare și relația sa cu lumea externă, colegi etc atunci interzicerea rețeleor sociale îl va demotiva);
- gradul de autonomie (dacă persoana are un nivel al autonomiei ridicat, orice interdicție îl va frustra);
- nivelul de responsabilizare (dacă percepția sarcinilor este înaltă, atunci orice distragere nu va influența randamentul angajatului, însă dacă angajatul așteaptă să i se delege sarcini, atunci facebookul îl va defocusa și îl va impiedica să muncească);
- specificul sarcinilor/postului (dacă activitatea este statică, atunci rețelele vor veni ca o recreare, în cazul în care funcția cere deplasarea sau activități diverse, atunci într-adevăr, facebook-ul și twitter vor reprezenta factori de deconcentrare).

Prin urmare, interzicerea rețelelor sociale nu reprezintă o soluție (excepție fac companiile cu un grad înalt de securizare), ci mai degrabă o incapacitate de gestiune a angajaților din partea managementului.

Respectiv, este nevoie de a studia specificul fiecărui angajat și de a delega sarcinile astfel încât rețelele sociale să nu dăuneze productivității muncii.Luați decizii intelegente.

0 comments:

Post a Comment