Creativitatea- formă de exprimare a personalității


De ce oamenii creează? De ce ei scriu pe blog, pe foi, cărți, poezii, povești etc?


Am identificat cîteva cauze:

1.Creaţia se produce din necesitatea de dezvoltare intelectuală şi psihologică.  
Oamenii creează, fiindcă simt necesitatea unei dezvoltări esenţiale, prin a scrie ei se dezvoltă intelectual.
Majoritatea nu creează pentru a avea un oarecare venit, ci pentru satisfacţie psihologică sau sentimentală. Nimeni nu-şi pune în mod special problema unui prestigiu personal, creează pentru ai satisface pe alţii, creează pentru a se satisface, mai întîi de toate, pe sine, deci creaţia poate izvorî  şi din necesitatea de dezvoltare intelectuală, psihologică.

2.Creaţia imbold sufletist:
Orice persoană trece prin perioade grele în viaţă şi pentru a se descătuşa creează. Fie îşi realizează descărcarea energetică, fie că reuşeşte să comunice astfel cu semenii sau îşi află, indirect, capacitatea de sensibilizare, ori înfăptuieşte curiosul caz de explorare, miraculoasă dealtfel, a spaţiilor universale impulsionate de creaţie. Prin creaţie oamenii îşi înşira toate emoţiile care mai pot fi transmise cititorului.

3.Creativitatea reprezintă o formă de cunoaştere a sinelui.
Prin creaţie oamenii se cunosc pe sine. O opţiune adevărată include cunoaşterea, dar una trăită, venită din interior.
Multe persoane scriu pentru că sînt marcaţi de generaţia prezentă, altora le place să joace roluri contemporane, roluri optimiste, toate acestea modelează personalitatea care este atinsă de vocaţia individuală sau de vocaţia dezvoltată în grupuri.
      
Cert este că, de valoarea creativităţii depinde exprimarea personalităţii şi invers: de gradul de avansare a personalităţii depinde clasificarea pe scara valorică a creaţiei.
      
P.S. Cîndva am fost membră a cenaclului ”Glossem-407”, condus de Galina Matcovschi din cadrul liceului ”Nicolae Iorga”. Acolo am deprins dragostea de a crea
Acum creez necondiționat, iar blogul reprezintă rezultatul exteriorizării trăirilor.

0 comments:

Post a Comment